Spring naar de inhoud

Waarop letten bij aankoop

Vooreerst enkele aandachtspunten bij de aanschaf van een Herdwick.
Vervolgens enkele advertenties van onze leden over door hen te koop aangeboden Herdwicks.
Onze vereniging kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen omtrent de inhoud van deze advertenties.

Let bij aankoop op het volgende.
Lees aandachtig deze tips, ga kijken bij meerdere fokkers en vergelijk voordat u beslist wat u zal kopen!
Ooilammetjes geboren in het voorjaar laat je best niet dekken in datzelfde jaar, voor de aanschaf van een ram kun je dus best wachten tot het volgende jaar.

Rasstandaard

 • Het schaap moet rustig zijn en een gezond uiterlijk hebben, in overeenstemming met de rasstandaard.
 • Witte onbewolde kop en poten.
 • Beenwerk: fors gebouwde poten met correcte standen, geen X- of O-benen noch doorgezakte voeten.
 • Vacht: dicht dik donkerbruin/zwart tot grijs-blauw geschakeerd zonder afwijkende kleurspots.
 • Horens:
  De ooien moet horenloos zijn.
  De rammen hebben meestal horens (maar dit is niet verplicht). Veel mensen geven de voorkeur aan goed gevormde, symmetrische horens, maar dit is geen criterium in de rasstandaard. Let er wel op dat de horens niet in de kop groeien, en ook niet te breed uitgroeien.

Gezondheid - Uiterlijk

 • De tanden van de onderkaak moeten goed aansluiten op de bovenplaat, er mag geen opening zijn (geen vooruitstekende of achteruitwijkende kin).
 • Rammen moeten 2 teelballen hebben.
 • Ooien mogen geen verharde delen in de uier hebben (=uierontsteking).
 • Het dier mag niet mank lopen of op de knieën zitten (rotkreupel of klauw-ontsteking).
 • De achterhand mag niet bevuild zijn door aangekoekte mest en diarree.
 • De vacht mag geen kale plekken hebben of huidkorsten (= schurft).
 • Geen blaasjes rond de mond (besmettelijke ecthyma).

Klinisch

 • De genotypes met hoge scrapieongevoeligheid verdienen de voorkeur en in elk geval mogen rammen geen V-allel hebben. Wanneer je met jouw fok wenst te exporteren dan komen alleen dieren met het genoptype ARR/ARR in aanmerking.
 • Een stal met 'zwoegervrij-certificaat' garandeert de afwezigheid van zwoegerziekte (niet verplicht). Dergelijk certificaat geeft u de mogelijkheid om officieel te exposeren.

Identifcatie en verplichte documenten af te leveren door de verkoper

 • Identiek sanitelnummer in beide oren.
 • Bewijs van geboorte of afstamming uitgegeven door een officieel stamboek.
  In Vlaanderen is dit door Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV).
 • Bewijs van genotypering van het vaderdier (deze mogen geen V-allel hebben).
  Aangezien enkel lammeren van rammen die officieel gegenotypeerd werden kunnen worden ingeschreven in het stamboek!
 • Keuringsverslagen:
  - Noodzakelijk voor ramlammeren die ingezet worden bij het fokken:
  "Aankeuring": controle op zootechnische gebreken (bek, teelballen ...).
  - Noodzakelijk voor alle jaarlingrammen en ooien die ingezet worden bij het fokken:
  "Stamboekkeuring" (opgelet: kandidaat stamboekdieren kunnen pas als stamboekdier erkend worden na een volledige stamboekkeuring).
 • Zwoegervrijattest (indien van toepassing).
 • Bewijs van “Blauwtonginenting” (alleen indien wettelijk verplicht in het lopende jaar)
 • Informatie over de laatste behandelingen (datum, middel en dosering) voor ontworming, myiasispreventie, klauwverzorging, eventueel medische zorgen.

Een vriendelijke en solidaire verkoper zal je ook met veel plezier uitleggen hoe je lid kunt worden van onze vereniging en wat het verschil is tussen gewoon lidmaatschap en stamboeklid.

Opgelet !
Alleen stamboekdieren (geregistreerd en gekeurd) kunnen als stamboekdier verkocht worden. Geregistreerde nakomelingen ervan kunnen alleen als kandidaat stamboekdier verkocht worden. Dit wil zeggen dat ze alsnog bij keuring kunnen afgekeurd worden.
In elk geval moet de verkoper hetzij het afstammings- of het geboortebewijs bij de levering ondertekend overmaken aan de koper.
Bij voorlopige afwezigheid van dit document moet men uitkijken: eventueel kan men zich laten geruststellen door een kopie van beide ouderdieren.
De kopers zijn verder vrij om deze aangekochte dieren te laten registreren en/of eventueel kandidaat-stamboekdieren te laten keuren.

Bij import moet ook een exportvrijgave afgeleverd worden door de officiële gezondheidsdienst van het exporterende land (in het VK is dat DEFRA). Dit document is namelijk bovenop het afstammingsbewijs ook door KHV vereist voor opname in het stamboek.

Enkele richtprijzen voor Herdwickschapen

KHV (kleine herkauwers Vlaanderen) is de erkende Vlaamse stamboekorganisatie voor geiten en schapen. Voor de Herdwickschapen betekent dit zelfs dat KHV het enige erkende Europese stamboek is! Dieren die ingeschreven staan in het stamboek van KHV zijn raszuiver en ook hun nakomelingen kunnen in het stamboek opgenomen worden. Dieren zonder stamboekbewijs of de nakomelingen ervan kunnen niet door KHV erkend worden. Achteraf in het stamboek opnemen kan niet. De prijzen variëren dan ook naargelang u een dier aankoopt met officiële stamboekpapieren of zonder stamboekbewijs.

ooien:

stamboekdier tussen €220 - €250

niet-stamboekdier tussen €120 - €150

rammen:

stamboekdier vanaf €220 (afhankelijk van leeftijd, bloedlijn, keuring….)

niet-stamboekdier €120 - €150

We wensen je veel succes toe bij je zoektocht en aankoop!