Spring naar de inhoud

Herdwick Stamboek

Het stamboek van de Herdwick in Vlaanderen wordt beheerd door Kleine Herkauwers Vlaanderen.

De "Vereniging Belgische Herdwickfokkers" heeft een officieel erkend stamboek onder de koepel van: ► Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV).

Deze organisatie heeft een vzw-statuut en telt meer dan 600 leden. Haar werkterrein omvat het gehele grondgebied van het Vlaamse gewest en haar doelstellingen betreffen alle aspecten van de fokkerij en houderij van kleine herkauwers.

Een Herdwick die in dit stamboek werd geregistreerd wordt Europees erkend, meer concreet: andere lidstaten die een stamboek van de Herdwick voeren zijn verplicht de in Vlaanderen ingeschreven dieren te aanvaarden in hun stamboek.
Een degelijke stamboekwerking via aanmeldingen en keuringen is de beste garantie dat de dieren aan de Herdwickstandaard beantwoorden en dat de oorspronkelijke eigenschappen ervan bewaard blijven. Het moet in elk geval vermijden dat defectueuse dieren te koop worden aangeboden aan argeloze liefhebbers.
Onze vereniging omvat ook een door KHV erkende rascommissie en heeft via dat kanaal invloed op de interpretatie van de rasstandaard.